Een nieuwe propositie voor Kruiswerk

Klant
Kruiswerk


Onze rol

Propositie-ontwikkeling

Uitdaging

Kruiswerk is een vereniging in de Achterhoek met diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Kruiswerk bestaat al 150 jaar en de 65.000 leden zijn vooral senioren. Om relevant te blijven in de regio moet Kruiswerk zichzelf opnieuw uitvinden.

De vraag aan Openfield: Met welke nieuwe dienst leggen we de basis voor een nieuw en modern Kruiswerk?

Aanpak

In de Achterhoek wonen senioren steeds langer zelfstandig en neemt de druk op de zorg toe. Ze kunnen minder snel en minder vaak een beroep doen op professionele zorg. Kruiswerk heeft drie domeinen aangewezen waarbinnen ze een relevante rol kunnen pakken: acute hulp, proactieve gezondheid en verbinding in de buurt.

Een groot aantal leden meldt zich aan om met ons over deze onderwerpen in gesprek te gaan. We leren dat deze mensen graag meer gelijkgestemden willen ontmoeten, dat de druk op mantelzorgers steeds groter wordt en dat er veel gezondheidsinitiatieven zijn, maar dat de drempel vaak te hoog ligt.

Met deze uitgangspunten gaan we aan de slag in co-creatie sessies. Hoe zou Kruiswerk als regionale vereniging een rol kunnen spelen in deze problematiek? De sessies leveren veel ideeën op voor nieuwe diensten en oplossingen. We werken er een aantal uit in concepten en peilen de interesse via de Kruiswerk krant en nieuwsbrief.

Een dienst gericht op directe ondersteuning aan mantelzorgers blijkt het meest kansrijk. Deze propositie is niet alleen relevant voor bestaande en nieuwe leden, maar ook voor de regionale wijkverpleging. En uit de businesscase die we maken blijkt het ook bedrijfsmatig interessant. Het bestuur van Kruiswerk is dan ook erg enthousiast om met dit concept een volgende fase in te gaan.

Demo Kruiswerk website voor mantelzorgers

Resultaat

In 2021 start Kruiswerk een pilot in samenwerking met een regionale zorgorganisatie. Wanneer wijkverpleegkundigen tijdens hun dagelijkse werk mantelzorgers tegenkomen geven zij hen een visitekaartje van een Kruiswerk medewerker met de boodschap ‘Kruiswerk staat voor u klaar’. Mantelzorgers mogen Kruiswerk altijd bellen om even stoom af te blazen of om iets te vragen. Op basis van deze gesprekken wordt de dienst verder vormgegeven en opgeschaald binnen de regio.

Wil je meer weten over deze case? Neem contact met ons op.